Дренажи и сифони за оттичане

Кобе дренажна решетка

Поцинковани плоскости, може да се поставят над стоманено легенче или груба решетка, за да поддържат оригинала Кобе. Така изтривалката се предпазва от нежелани деформации заради неравна основа. Мръсотията от обувките попада долу в празнината през изтривалката и решетката. Насъбраният прах има нужда да се отстрани може би от 1 до 2 пъти годишно, в зависимост от интензитета на трафика и сезона.

Дренажът Кобе е основа от гладка и стабилна плоскост, с дупчици.

Дренажи с оттичане

Сифоните за оттичане Кобе са от неръждаема стомана SS 2343.Те се разпололагат под оригиналнaтa изтривалкa Кобе и се свързват с канализацията за отвеждане на водата. Сифоните се предоставят в два модела 600 S със сито, легенче и ръкав за свързване и 600 VLS със сито, легенче и отвеждащ ръкав, с водна възглавница. Сифоните се предоставят с поддържащи скоби, така че да може да се завъртват в различни посоки при монтаж.